Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Oliver Store s.r.o., se sídlem Světická 1979/12, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 11704241, DIČ: CZ11704241, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem).

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Upozorňujeme naše zákazníky, že na zboží na zakázku vyrobené dle přání spotřebitele, není možné dle zákona uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání objednaného zboží k Vám. Pro vrácení plateb je nutné zaslat ve formuláři pro odstoupení od smlouvy číslo vašeho bankovního účtu. Na tento účet bude platba vrácena a v žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Dobírka bývá považována za nadstandardní část dopravy. Pokud bylo možné zboží zaplatit například převodem či kartou online zdarma a Vy jste této možnosti nevyužil(a), nejsme povinni Vám finanční prostředky za dobírku vracet. (oficiální stanovisko ČOI).

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti v minimální výši 10% hodnoty zboží. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v minimální výši 10%.

Pokud zboží používáte ve 14denní lhůtě nad obvyklou míru a tím používáním změníte původní nový stav – např. vyprání, žehlení a jiné zacházení s produktem, tak Vám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení, až do výše 50% hodnoty výrobku.

Za „snížení hodnoty zboží“ je zákazník odpovědný, pokud k ní došlo při nakládání se zbožím „v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi“. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

2.4 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující si produkt - dárek,  který je současně prodáván na eshopu, ponechá, bude mu snížena vrácená částka o tuto hodnotu.

Formulář ke stažení - odstoupení od kupní smlouvy

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz